اعتکاف یا محبت فراگیر
47 بازدید
ناشر: انتشارات جباری
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
بخشی از نگارش: در همه ی عبادات افعالی، از بنده کوشش است و از خداوند مهربان کشش است و حاصل آن جوشش، اما در اعتکاف از بنده گرایش است و از خدای کریم نمایش و حاصل آن همایش